רמי בובליל, משרד עורכי-דין ונוטריון

      Notary& Rami Bublil, Law Offices   

רח' ז'בוטינסקי 7 (ק' 35), מגדל משה אביב, רמת גן
דוא"ל: e - mail: bublillaw@barak.net.il

טל':  :03 6129099Tel פקס: Fax: 03 7513735
Mobile Tel': 054 4222637 טל' נייד

 

רח' ז'בוטינסקי 7 (ק' 35), מגדל משה אביב, רמת גן
טל': 
972(0)3 6129099 +: Tel פקס: Fax: +972(0)3 7513735
Mobile Tel': 054 4222637 טל' נייד

e-mail: bublillaw@barak.net.il : מייל