סוגיית המעצרים וההתמודדות עימה במערכת הצבאית שונה במהותה לעומת המערכת האזרחית.

 

ככלל, מאחר שמדובר בגוף "מצומצם" עוד יותר מהאזרחות, בעל נורמות ייחודיות מקבלת ההתעסקות במעצרים בצבא נופך אחר.

למערכת הצבאית יוחד חוק שעל פיו היא פועלת ושופטת את הכלולים בו והוא חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו – 1955 או בקיצור: החש"צ.
 

רח' ז'בוטינסקי 7 (ק' 35), מגדל משה אביב, רמת גן
טל': 
972(0)3 6129099 +: Tel פקס: Fax: +972(0)3 7513735
Mobile Tel': 054 4222637 טל' נייד

e-mail: bublillaw@barak.net.il : מייל